WRC.pl WorkingRetrieverClub Kraków szkolenie trening WT dla psów ras labrador golden flat coated nova scotia cheasepeake


- ETYKA ŁOWIECKA

 

 

 


ETYKA ŁOWIECKA

Etyka łowiecka i WT

Od zamierzchłych czasów, człowiek aby przetrwać musiał polować. Profesjonalne myślistwo zakłada dbałość o środowisko naturalne, poszanowanie istot żywych, służy zachowaniu bogatej i zdrowej populacji  gatunków dzikich zwierząt.
Tradycje myśliwskie ewoluowały przez tysiąclecia. Stale rozwija się moralność i etyka łowiecka będąca siłą napędową rozwoju technik polowania.

Żaden człowiek nie ma prawa bezsensownie zadawać bólu lub uśmiercać żadnej żywej istoty.
Konieczność wykorzystania psów myśliwskich w polowaniu również z tego etyczno-moralnego gruntu jest niezbędna. Ta potrzeba i chęć posiadania przez myśliwych odpowiednich psów, mogących sprostać specjalnym zadaniom w polowaniu na szeroką skalę, stała się podstawą do selektywnego doboru osobników do hodowli pod względem określonych predyspozycji
. Poprzez wybiórcze krzyżowanie psów posiadających określone cechy, powstały pierwsze rasy. Z populacji psów, które dotychczas pilnowały siedlisk i pomagały w lokalizowaniu zwierzyny wyhodowano rasy specjalistyczne.
Ogólnie mówiąc, ówczesne rasy psów myśliwskich można podzielić na dwie grupy:
-pracujące przed strzałem (płoszące, goniące, wystawiające)  
-pracujące po strzale (retrievery i tropowce)

Retrievery - specjaliści od aportowania.

Jak sama nazwa wskazuje, psy te mają wrodzone zdolności do odnajdywania, pobierania i przynoszenia zestrzelonej drobnej zwierzyny i ptactwa. Retrievery nie są używane do śledzenia żywej zwierzyny, oczekuje się wręcz od retrievera, aby żywą, nie zranioną zwierzynę ignorował. Dopiero PO strzale, retrievery są wysyłane do swojej szczególnej pracy.

Zadaniem dobrze wyszkolonego psa myśliwskiego jest minimalizowanie potencjalnych strat zestrzelonej zwierzyny z powodu niemożności jej odnalezienia oraz przeciwdziałanie długotrwałemu umieraniu w cierpieniach zwierzyny zranionej.

Celem przeprowadzania WT jest wyselekcjonowanie psów o najbardziej pożądanych cechach użytkowych.
Wykorzystując dummy (ważące 500g płócienne wałki, które zastępują strzelane ptactwo), aranżowane są sytuacje imitujące warunki rzeczywistego polowania. Różnica leży w tym, co jest aportowane.

Zalety wykorzystania dummy w procesie przygotowania i testowania retrievera pod kątem pracy w łowisku, są nie do przecenienia, począwszy od aspektów moralnych, etycznych i praktycznych, poprzez właściwie nieograniczone możliwości szkolenia stosunkowo młodych psów, po możliwość treningu przez cały rok, bez względu na podaż zwierzyny.

Uczestnicy i obserwatorzy, rozumiejący cele i wymagania WT, mogą poczuć klimat prawdziwego polowania.*
Zabrania się zapożyczania lub/i  kopiowania części bądź całości materiałów zawartych w serwisie.

 
       

Wszelkie prawa zastrzeżone ALTERI